Na kompletný sortiment zariadení MEZGER je poskytovaný záručný i pozáručný servis vrátane dodávky originálnych náhradných dielov MEZGER. V prípade potreby je servis poskytovaný priamo vo výrobe u zákazníka.

Servisná podpora je poskytovaná nepretržite 24/7/365 tak, aby zákazníci používajúci náradie v trojzmenných prevádzkach mali dostatočnú podporu.

Zákazníci si môžu podľa aktuálneho stavu skladu po dobu opravy zapožičať náhradnú sponkovačku tak, aby nezostali bez náradia po dobu opravy.

Oprava sponkovačky skúsenými technikmi za použitia originálnych náhradných dielov Vám zaistí bezproblémový chod zariadení. Na našich kontaktoch Vám radi poradíme, ktoré servisné centrum na sponkovačky MEZGER je najbližšie.

Zvoz sponkovacích pištolí do servisu zaisťujú technici alebo lokálna prepravná služba.

Sponkovacie pištole môže zákazník doručiť i osobne alebo vlastným dopravcom.

Pokiaľ zákazník vlastní väčšie množstvo sponkovačiek a vlastné opravy by boli pro neho ľahšie, preškolíme údržbu tak, aby si zákazník mohl sám sponkovačky opravovať a nemusel ich posielať do servisu.


DESATORO PRE BEZPROBLÉMOVÝ CHOD SPONKOVAČKY


1) Zariadenie zásobujte čistým, suchým a primazaným vzduchom

2) Tlak vzduchu udržujte na čo najnižšej úrovni zaišťujúcej jej správny chod

3) Nezabúdajte natierať zariadenie aj v miestach, kde se nedostane primazaný vzduch

4) Aj keď sponkovačka funguje bez problémov, venujte pozornosť kontrole opotrebovania

5) Používajte originálne spony (majú optimálne tvarové a pevnostné charakteristiky)

6) Zásadne používajte odporúčané mazivá

7) Zariadenie dôkladne vyčistite aspoň 1x týždenne prúdom stlačeného vzduchu

8) Nepodceňujte rady v návode

9) Zariadenie nechajte obsluhovať iba uvedomelou obsluhou

10) Používajte originálne náhradné diely (hlavne úderníky, O krúžky a pružiny)