Automatický aplikátor separačnej fólie / separačných sietí na palety. Aplikátor odvinutú fóliu prisponkuje na 8 miestach a urobí rez fóliou.

ONLINE NÁKUP

Aplikátor fólie MEZGER NAIL – DOPYT