Elektrická sešívačka RAPID 106E zošívanie brožúr, zošívanie katalógov, väzbu tlače, zošívanie blistrov, šitie sáčkov ku kartónu, zošívanie stohov papiera, šitie vzorkovníkov, zošívanie dokumentov, zošívanie textilu a pod.. S voliteľnou hlavicou na použitie spony typu 66 R.

 HĹBKA
HRDLA
POČET
HLAVÍC
TYP
SPONY
ZÁSOBNÍK
SPÔN
DĹŽKA
SPONY
ŠÍRKA
SPONY
POHONHMOTNOSŤ
RAPID 106E100 mm166
66 R
210 Ks6 – 8 mm
6 mm
12,8 mm
12,8 mm
Elektrický 5,8 Kg

PRÍSLUŠENSTVO pre zošívačku RAPID 106E

VIDEO k elektrickej zošívačke RAPID 106E

ONLINE NÁKUP

Elektrická zošívačka RAPID 106E
SPONY 66/6 pre zošívačku RAPID 106 E
SPONY 66/6 R pre zošívačku RAPID 106 E
SPONY 66/8+ pre zošívačku RAPID 106 E