Automatický modul na šitie kartónovej navíjacej dutinky na kabeláž. Modul predpripravený kartón zarovná a urobí 6 spojov na každej strane. Po dokončení vysunie hotovú dutinku k operátorovi.

ONLINE NÁKUP

Modul MEZGER ST/4 x B 36-60 – DOPYT