Automatický uzatvárač kartónov s prekrývajúcimi sa klopami. Produkt je po dosiahnutí správnej polohy zastavený a je spustené zošívanie. Zariadenie používa hlavy na slepé šitie. Linka bola navrhnutá na uzatváranie škatúľ so strešnými oknami.

ONLINE NÁKUP

Automatický uzatvárač kartónov MEZGER LRS B/6X-DOPYT