Zákazníci, ktorí si chcú sponkovanie a zošívanie otestovať alebo potrebujú zosponkovať iba malé série, si môžu náradie požičať v našej požičovni sponkovacieho náradia MEZGER.

Prenájom sponkovačiek je dostupný pre všetky firmy v rámci Českej Republiky a Slovenskej Republiky.

O aktuálnom stavu skladu náradia voľných na požičanie sa prosím informujte na našich kontaktoch.

Na dopyt vhodného zatvárača kartónov alebo sponkovačky si pripravte špecifikáciu materiálu, ktorý chcete požičanou sponkovačkou zošívať a veľkosť série na stanovenie množstva spracovaných spôn. Na optimálny výber typu sponkovačky a sponky je vhodné odoslať dostatočné množstvo vzoriek pre továrny test vhodnosti.

K sponkovačkám z našej požičovne dostanete kompletné inštrukcie na použitie a je možné si požičať i ďalšie príslušenstvo napr. na pripojenie sponkovačiek k rozvodom stlačeného vzduchu.

Pri dlhodobých prenájmoch je možné sponkovacie náradie odkúpiť za zostatkovú cenu. Spolu s vypožičaným náradím má zákazník možnosť aj odoberať spony za veľkoobchodné ceny.

Pri vypožičaní sponkovačky Vám poskytneme i kvalitné spony vhodné pre Vašu aplikáciu.

Vypožičanie niektorých zariadení MEZGER je možné objednať i ON-LINE na odkaze TU

Naša požičovňa sponkovačiek slúži i k zaisteniu našich zákazníkov, ktorí nám posielajú svoje zatvárače na pravidelné servisy a nemôžu si dovoliť výpadok v prevádzke.