V sortimente príslušenstva nájdete všetko, čo budete potrebovať pre vybavenie pracoviska sponkovania. V praxi bývajú pracoviská dovybavované i ďalšími komponentmi, ktoré ponúkame podľa aktuálnej potreby pri riešení Vašich potrieb.